Follow D.R.I.E. to join the conversation.

When you follow D.R.I.E., you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

D.R.I.E.

Amsterdam, Netherlands

DeRuimInterpretabeleEenheid. Drie, met z'n tweeën, één. In 2008 is dit duo begonnen en productief sindsdien.
Dhr Poez speelt de gitaar en maakt de beats en De Geest deelt zijn gedachten in af en toe grappige maar vaak onverklaarbare teksten. Ze nemen de luisteraar mee op reis. De reis kent geen begin of einde, enkel een stap en de interpretatie daarvan!

Recent Supporters

  1. Jorrit Duin